Eko-Szkoły

EKO-SZKOŁY TO NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE DŁUGOFALOWY PROGRAM DLA SZKÓŁ – ROZPOCZYNA SIĘ W KLASIE I ROZSZERZA SIĘ NA SPOŁECZNOŚĆ POPRZEZ ANGAŻOWANIE NASTĘPNYCH POKOLEŃ DO NAUKI W OPARCIU O DZIAŁANIE.

Największym osiągnięciem programu jest zapewne fakt, że tworzy on pokolenia po pokoleniu ludzi dbających o środowisko naturalne. Osoby te będą nosić wzorce zachowań, które przejmą pod opieką Eko-szkół. Nawyki te będą przekazywane następnym pokoleniom, dzięki czemu zapoczątkujemy zmiany.

MAM MOC!

Kampania wideo z okazji 25-lecia istnienia szkoły.

W 2019 roku, Eco-Schools obchodzi 25-lecie działalności w dziedzinie edukacji ekologicznej i edukacji na rzecz długofalowego rozwoju. Kampania wideo trwała od 11 marca do 3 maja.

EKO-SZKOŁY OGŁOSZONE JAKO GLOBALNA INNOWACJA W EDUKACJI I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

HundrED.org wybrał Eco-Schools jako część 100 inspirujących innowacji, które zmieniają oblicze dzisiejszej edukacji K12.

Każda szkoła podąża za siedmiostopniowym procesem zmian i umożliwia młodym ludziom prowadzenie procesów i działań wszędzie tam, gdzie mogą.

Nasze projekty koncentrują się na pozytywnych działaniach zmieniających zachowania w szkołach i społecznościach.